Mededeling 17 Maart

Hockeyvelden verboden terrein!

Nieuws afbeelding
Beste leden, vrijwilligers en ouders,

Zoals bij jullie bekend is, heeft de KNHB besloten dat er tot 7april geen competitie zal worden gespeeld. De club is dan ook opslot en het sportpark gesloten.

Op zich is het nog toegestaan om buiten te zijn, maar daarbij dient voldoende afstand te worden gehouden. Past samen hockeyen daar dan bij? Wat begon met enkele kinderen die samen met een balletje de velden opzochten, veranderde de afgelopen dagen in vele tientallen jongeren die op onze hockeyvelden te vinden waren. Helaas hebben hierbij ook vernielingen van de velden plaatsgevonden. Dit kan niet de bedoeling zijn! Het is op deze manier ook vrijwel onmogelijk om de geadviseerde afstand te bewaren.

Wij vragen jullie dan ook nadrukkelijk om de adviezen van het RIVM en het Rijk op te volgen en de hockeyvelden te mijden; de velden mogen niet worden betreden. Het sportpark is gesloten, de gemeente, BOA, politie en verenigingen zullen hierop handhaven.

Een speciaal verzoek aan de ouders/verzorgers om dit met hun kinderen te bespreken. Laten we in het belang van onze oma’s, opa’s en andere kwetsbare groepen de adviezen van de overheid opvolgen en daarbij hoort helaas ook het niet betreden van het sportpark.

Bestuur DDHC