Sponsoring DDHC, hoe en wat? Voor de (potentiële) sponsor en voor u als lid!

Sportsponsoring is nog altijd een zeer sympathiek instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. U stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, product of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete club of team. Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor DDHC is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele hockeyvereniging. Zo streven wij er bijvoorbeeld voortdurend naar om het "clubkader” (trainers, coaches, etc.) optimaal te begeleiden. Ook tastbare zaken zoals een verzorgde, moderne accommodatie worden mede betaald uit sponsorgelden. De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar en te vinden in het clubhuis, op de velden en onze website.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft tot taak bedrijven en personen te interesseren voor het sponsoren van DDHC. De commissie benadert potentiële sponsors en biedt mogelijkheden op maat. De commissie onderhoudt de contacten met de sponsors.
Mailadres sponsorcommissie: [email protected]

Waarom sponsoren?

  • Hockey is de snelst groeiende teamsport in Nederland. Een sport voor het hele gezin met toenemende media-aandacht.
  • Er bevinden zich onder de leden veel ondernemers.
  • Sponsoring is een uitgelezen mogelijkheid om een bedrijf of merk onder de aandacht te brengen.
  • Door middel van sponsoring kan op ongedwongen wijze uw netwerk uitgebreid worden.

Sponsormogelijkheden

  • Bord-, vlag-, en bannersponsoring
  • Kledingsponsoring
  • Club van 50

Afspraken

  • Alle sponsoraangelegenheden verlopen via onze sponsorcommissie. Dus ook wanneer u het team van uw zoon/dochter wilt voorzien van een trui of een tas, neem eerst even contact op met de sponsorcommissie. Dit is nodig om overzicht te houden. We zijn namelijk heel zuinig op de sponsorafspraken die we al hebben met de reeds -betalende- sponsors en willen deze niet schaden.
  • Indien u overweegt om sponsor te worden van DDHC of vragen heeft over ons sponsorbeleid, neem dan contact op met de sponsorcommissie