Missie & Visie

DOEL DDHC

(Waarvoor zijn wij er?)

Een leven lang leren, binden en boeien door spelplezier en sportieve hockeyprestaties voor iedereen.

MISSIE DDHC

(Waar staan we voor?)

Bij hockeyclub DDHC zijn we gastvrij en kan iedereen op zijn of haar niveau met plezier hockeyen. Wij stellen het hockeyspel, de ontwikkeling, zowel sportief, sociaal als maatschappelijk, de beleving en het plezier centraal.

We combineren gezelligheid, plezier en sportiviteit met het hockeyspel. DDHC is een club waar iedereen zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We hebben vertrouwen in elkaar en in elkaars verantwoordelijkheden en dragen zorg voor een fysiek en sociaal veilig sportklimaat. We zijn als lid, ouder/verzorger, supporter, sponsor en vrijwilliger verbonden en betrokken bij DDHC.

DDHC is een club voor en door leden.

VISIE DDHC

(Waar gaan we voor?)
 • Wij zijn één vereniging en bieden kwalitatief aantrekkelijk hockey op alle niveaus. We bieden iedereen de bijpassende faciliteiten waarbij zowel ruimte is voor prestaties als aandacht voor plezier in het spel;
 • Wij zijn een vereniging en creëren/vragen betrokkenheid en participatie van onze leden. Iedereen is in principe een vrijwilliger;
 • We vragen openheid, duidelijkheid, gezelligheid en gelijkheid;
 • Wij creëren een veilige en sportieve omgeving waarin het hockeyspel, de opleiding alsmede de ontwikkeling en het spelplezier centraal staan;
 • Wij zijn maatschappelijk relevant voor de samenleving door verbinding te maken met andere (sport)verenigingen, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en inwoners;

STRATEGIE DDHC

(Wat zijn onze speerpunten?)
 • Creëren van een hockeytechnisch kader voor training en vorming met als doel het stimuleren van de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van onze leden;
 • Volwaardige bezetting van de commissies zodat we de taken kunnen verdelen en onze visie behaald kan worden;
 • Behoud en uitbouw jongenslijn;
 • Gezonde financiële huishouding waarin uitgaven en inkomsten in balans zijn. Enthousiast werken aan nieuwe inkomsten;
 • Sociaal veilig sportklimaat waarin iedereen zich gerespecteerd voelt;
 • Actief beleid voor een gezonde sportomgeving;
 • Actief sponsorbeleid en sponsoren actief betrekken bij verenigingsactiviteiten;
 • Verbinding door een actief evenementenbeleid;

(Meer)Jarenplan/strategische acties

(Hoe halen we onze speerpunten en wat gaan we doen?)
 • We willen dit jaar dat iedereen weet wat onze visie en ons beleid is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen deze visie onderschrijft;
 • Voor de ALV van 2021 willen we dat alle leden de gedrags- en omgangsregels hebben ontvangen en gelezen. En dat vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging een verklaring onderwerping tuchtrecht getekend hebben. Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht;
 • We willen dat alle bestuursleden en begeleiders dit jaar geïnformeerd worden over de preventie van grensoverschrijdend gedrag;
 • Meer aandacht voor een gezonde sportomgeving waaronder blessurepreventie;
 • Sfeer, gezelligheid en verbinding creëren door het organiseren van leuke evenementen voor alle leden;
 • Ledenwerving door evenementen te organiseren speciaal voor nieuwe leden;
 • Doelstelling op sportief beleid zowel op korte als lange termijn;
 • Het periodiek opleiden en bijscholen van alle scheidsrechters vanaf 14 jaar en ouder;
 • Verkennen potentie en opbouw G- hockey;
 • Sponsorbeleid, begroting doelen etc. Behoud en uitbouw sponsoren met plan van aanpak;
 • Barbeleid, doelen, begroting etc. (punten uit hun jaarplan moeten opgenomen worden in het plan van het bestuur)
 • Evenementen (punten uit hun jaarplan moeten opgenomen worden in het plan van het bestuur) jaarplanning met de (verwachte) evenementen, incl begroting