Aanmeldingsformulier DDHC

Met deze inschrijving worden de gegevens meteen opgenomen in onze ledenadministratie.
Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail zodat je ook weet dat dit is gebeurd. Let hier op!

Deze inschrijving is voorlopig, er wordt dus niet meteen contributie geïncasseerd!
De contributie wordt pas geïncasseerd nadat de proefperiode (3x trainen) is verlopen en we de bevestiging van onze coördinator hebben dat jijzelf of uw zoon/dochter wil blijven hockeyen bij DDHC.
 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De contributie wordt pas geïncasseerd nadat de proefperiode (3x trainen) is verlopen en we de bevestiging van onze coördinator hebben dat jijzelf of je zoon/dochter wil blijven hockeyen bij DDHC.

 
   
 
   
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.